top of page

2020

Pi Show

Una rappresentazione a porte chiuse, con trasmissione online in diretta dalla
Folkuniversitetet di Stoccolma.
Corre l’anno 1348 e la peste imperversa a Firenze. Dieci giovani uomini e donne si
ritirano in campagna, lontano dalla città piagata e dalla sua miseria. In campagna la
giovane compagnia costruisce il proprio microcosmo dove piacere, amicizia e gioia
di raccontare si intrecciano fino alla fine dell’epidemia.
La data del 14 marzo è stata scelta anche perché’ è la giornata del simbolo pi-greco e
il decimo anniversario della nascita di TeaterPi.
"Pi show" è uno spettacolo multi-mediale che venne rappresentato’ in “quarantena”,
per simpatizzare con tutti gli italiani costretti al lock-down per contenere l’epidemia.
Il pubblico fu invitato a uno spettacolo in diretta a distanza via Instagram o Facebook.

A closed-door performance with live online broadcast from Folkuniversitetet in
Stockholm.
It is the 1348 and the plague spreads across Florence. Ten young men and
women retreat to the countryside, away from the plague-ridden city and its
misery. In the country, the young company builds their own microcosm where
pleasure, friendship and joy of storytelling intertwine until the end of the
epidemic.
The date 14 March was also chosen because it is the day of the Pi symbol and
the tenth anniversary of the birth of TeaterPi.
"Pi show" is a multi-media performance that was performed in "quarantine", to
sympathise with all Italians forced to lock-down to contain the epidemic. The
audience was invited to a live remote performance via Instagram or Facebook.

En teaterföreställning bakom stängda dörrar
Livesändning från Folkuniversitetet i Stockholm
Året är 1348 och pesten härjar i Florens. Tio unga män och kvinnor drar
sig tillbaka till ett avskilt ställe på landet. Långt bort från den sargade
staden och dess misär bygger dessa människor sitt eget mikrokosmos där
nöje, gemenskap och berättarglädje vävs samman tills epidemin avtar.
14 mars 2020: datumet är inte slumpmässigt valt då den 14 mars är pi-
dagen. Dessutom firar Teaterpi, pionjär på italiensk teater i Stockholm, sitt
10-års jubileum. "Pi show" är en multimedial föreställning som beslutades
visas ”i karantä”, för att sympatisera med våra landsman i Italien efter de
senaste drastiska åtgärderna för att minska spridningen av coronaviruset.
Publiken bjöds in till ett live-evenemang som de fick följa på distans på
Teaterpi:s Facebooksida eller på

Instagram https://www.instagram.com/teater.pi/

bottom of page